چهارشنبه 5 تیر‌ماه سال 1387

بنده در طی هفت سالی که در شهر های استان کردستان ایران بودم،عملا می دیدم که برادران اهل سنت،ازشیخ عبدالقادر گیلانی معروف به غوث گیلانی که چندین قرن پیش از دنیا رفته است،طلب یاری می کردند.حتی این قضیه جزو شعارهائی بود که در پشت وسائط نقلیهء عمومی مثل مینی بوس و کامیون و غیره به صورت (مدد یا غوث گیلانی)و یا (مدد یا شیخ عبدالقادر گیلانی)منعکس شده بود.می گفتند که هرکس غوث را صدا بزند،غوث در همان محل حاضر می شود و کمک می کند!!!

آنوقت برادران اهل سنت بیایند و ما را متهم به مرده پرستی(!!!)کنند!؟!